Rezultatele examenului organizat in vederea ocuparii functiei publice vacanta de conducere – Sef serviciu in cadrul Serviciul Catagrafie, Autorizare, Inregistrare si Evidenta Informatizata, din cadrul DSVSA Teleorman

Rezultate interviu examenul din data de 06.01.2020

Rezultate finale la examenul din data de 06.01.2020